Μάλτα 4ημ * Ιανουάριος – Μάρτιος ’20 *

Το μικρό αρχιπέλαγος στο μέσον της Μεσογείου, πολλοί ήθελαν να το κατακτήσουν -και
4 ημέρες
Group